Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home
 
 

 

Abstract  
The Swifts arrive May 4th (average) in Nagy-Röcze.
T.
 

Note: The coordinates 37° 46'40" longitude east , 48° 41'9" latitude north, show a place in east Ukraine; Meyers Lexikon (Vol. 5, Leipzig 1926) says, Gömör was a former Hungarian administrative district in Slovakia. The Johann Fogarasi's Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache, Pest 1865, says that Nagy-Röcze is „Groß-Rauschenbach (ein Marktflecken)", a small settlement with a market. -Ed.


ALEXANDER LOVASSY:
Die Ankunftszeiten des Mauerseglers (Cypselus apus L.) in Nagy-Röcze

Von 1877 bis 1889 stationirte ich in Nagy-Röcze (C. Gömör) und betrieb dort ornithologische Beobachtungen und Aufzeichnungen; in Folgendem gebe ich aus meinem Tagebuch die Daten, welche sich auf den Mauersegler beziehen. Dieser Vogel besiedelte auf dem Thurme der evangelischen Kirche vom Jahre 1879-1887 beständig drei Nester, von 1888-1889 vier bis fünf Nester und da der Vogel sobald er ankommt auch sofort auffällt, insoferne er den Thurm lärmend umkreist, ich überdies die Beobachtung stets schon am 20. April begann: glaube ich, dass meine Daten untadelhaft sind.

In Nagy-Röcze ist das mittlere Datum der 4. Mai; einige Tage früher oder später, das hängt rein von den Witterungsverhältnissen ab. Wenn das Ende des April längere Zeit warm war, kam der Mauersegler früher als normal, im entgegengesetzten Falle später an.

Meine Daten gestalten sich wie folgt:
Ankunft:

1879 Mai 9. (2 Paare, am 13. 1 Paar)
1880 Mai 5.
1881 fiel die Beobachtung aus.
1882 Mai 8.
1883 Mai 8.
1884 Mai 3.
1885 Mai 7. (3 Paare).

Vom 8. bis 18. Mai starke Depression mit kaltem Regen, die Vögel unsichtbar; am 19. erschienen sie wieder.

1886 Mai 11.
1887 Mai 2.
1888 April 26.
1889 Mai 2.

In Betreff der Abzugs-Herbst-Daten sind meine Aufzeichnungen lückenhaft und besitze ich nur folgende:
Abzug:

1884 Juli 22.
1887 Juli 26.
1888 Juli 18.

Einzelne, gewiss von Norden kommende Exemplare sah ich nach Schwalbenart über den Fruchtfeldern jagend

1888 Juli 27. in N.-Röcze,
1880 August 3. in Nyustya.

Keszthely, den 20. Mai 1894.
-----------------

U.O. C.:
 

Hieraus folgt, dass wenn die geographische Position von Nagy-Röcze

48°41'9" N. B.
37°46'40" Ö. L.

beträgt, die Formel für die Ankunft des Mauerseglers sich wie folgt gestaltet:

F. April 26.1888,
Sp. Mai 11.1886,
Sch. 16 Tage.
M. Mai 3-4.
 
 

A sarlós-vagy kazári fecske (Cypselus apus L.) érkezési ideje Nagy-Röczén

1877-töl 1889-ig Nagy-Röczén (Gömör m.) állomásozva, hazánk e vidékén tettem ornithológiai megfigye1éseket és feljegyzéseket, melyekböl a sarlós fecskére vonatkozólag közlöm naplómból az érkezési adatokat. Ennek a madárnak ugyanis Nagy-Röczén, a lakásom közelében fekvö evang. templom tornyván 1879-töl 1887-ig állandóan három párja fészkelt, 1888. és 1889-ben 4-5 párja. S minthogy meg´rkezésc után a madár mindjárt észrevehetö, a mennyiben a torony környékén szálldogál és sipitoz, s mert ápril 20-ikától mindennap gondosan figyeltem megjelenésükre: adataimnak kifogástalanoknak kell lenni.

Nagy-Röczén a megérkezési középdatum észleleteim szerint május 4-ike; nehány napi késés vagy korábbi érkezés tisztán az idöjárás viszonyaitól függött. Ha ápril vége felé hosszasabban meleg idö járt, a fali fecske a normalis napnál korábban, ellenben hüvös, esös idö után késöbben érkezett.

Datumaim különben a következök:

Érkezett 1879-ben május 9-én négy darab, má,jus 13-án a harmadik pár is.

1880-ban május 5-én,
1881-ben nem figyelhettem meg,
1882-ben május 8-án,
1883-ban május 8-án,
1884-ben május 3-án,
1885-ben május 7-én hat darab.

Május 8-ától 18-ig igen hüvös s esös idö következett s e napokon egyetlen példányt sem láthattam; 19-étöl fogva azonban ismét rendesen láttam mind a három párt.

1886-ban május 11-én,
1887-ben május 9-án,
1888-ban ápril 26-án öt darab,
1889-ben május 2-án.

Öszi elköltözés nézve feljegyzéseim hézagosak o csak a következö adataim vannak.

Eltüntek a nevezett torony tájáró1
1884-ben július 22-én,
1887-ben július 26-án,
1888-ban július 18-án.

Egyes - bizonyára éjszakról keresztülvonuló - pédányt láttam a mezök felett fecskemódra vadászva

1888 július 27-én Nagy-Röcze,
1880 augusztus 13. Nyustya, Gömör m.

Keszthely, 1894 május 20.
-----------------

M.O.K.:

Ebböl következik, hogy Nagy-Röcze földirati fekvését

48° 41' 9" é. sz.
37° 46' 40" k. h.

véve, a sarlósfecske érkezéséneképlete igy alakúl:

L. április 26-ikán 1888.
L. k. május 11-kén 1886.
I. 16 nap.
K. május 3-4-ikén.

(Printed 1894 in Aquila.)
© APUSLife 1997, No. 0567
 
 
 
Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home