Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home
 
 

 

Abstract  
The Common Swift was first seen in Assing, Danmark on March 28th 1916
T.
 

CHR. OVERGAARD:
Herningegnens Fugleliv
Med Herningegnen menes i denne Artikel Omraadet, der er begrænset af en Linie med følgende omtrentlige Forløb: Gødstrup-Herning-Hammerum-Harrild-Arnborg-Classonsborg-Kibæk-Haunstrup-Gø
Af særlige Lokaliteter paa denne Egn maa nævnes følgende: Søer (Søby og Gødstrup Sø), Aaer (Skern Aa's Forgreninger, der breder sig over et stort Omraade i Distriktets østlige og sydlige Del), Enge, Heder, Plantager (Rind, Jyndevad, Høgildgaard, Birkebæk, Hareskov, Fjederholt og Fasterholt Plantager, der alle hovedsagelig bestaar af Gran, dog findes der især i Udkanterne en Del Bjergfvr) og Parker (Herning Søndre og Vestre Anlæg, Rind,Præstegaardshave, Høgildgaards Have, Birkebæk og Classonsborg).

...
Mursejler (Cypselus apus L). Y. Da den ret ofte er set her i Yngletiden, ligger det ret nær at formode, at den maa yngle, men hvor det er, er hidtil ikke lykkedes mig at opdage. Jeg har følgende Optegnelse om den: Assing 28:III:16 (Herning Museum), desuden har jeg set den i Studsgaard 31:V:34, 24:VI:34 og i Gødstrup (ca. 10) 5:VI:34. ...
(Printed 1935 in Danske Fugle.)
© APUSLife 1997, No. 0743
 
 
 
Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home