Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home
 
 
 
 
 
SKOVGAARD:
Efterskrift
Siden denne foreløbige Oversigt i September 1932 udsendtes som Fortryk til Medarbejderne har disse indsendt Lister fra mange ny Egne og givet supplerende Enkeldata om mange Fugle fra Egne, hvor de ikke var opført. Vi kan da allerede her give de efterfølgende Tilføjelser til Oversigten.

Krikand 2, 19, 29, 39 a, 41, 45 a, 45 b, Atling 2, 21, 46, 47, Spidsand 46, Stokand 19, Skeand 4, 25?, Gravand 21, 37, 40, 45 b, Knobsvane 39 a, 46, Troldand 32, (39 b?), 41, Taffeland 27, 39 b, 44, (45 a?), Ederfugl 28, Graagaas 36, 39 a, Vagtel 19, Agerhøne 2, 4, 19, 21, 37, 39 a, Urfugl 19, Fasan 2, 21, 40, 44, 45 b, 46, (46 a?), Lille Lappedykker 39 b, Sorthalset Lappedykker 32, Rød., balset Lappedykker 24, 41, Lappedykker 19, 39 b, 47, Engsnarre 41, Lille Rørvagtel (44?), Sumphøne 44, Vandrixe 21, 41, 45 b, Rørhøne 4, 19, 44, 47, 48, Blishøne 4, 19, Vibe 4, 19, Hjejle 10, Lille Præstekrave 36, Præstekrave 19, 47, Hvidbrystet Præstekrave (24?), 37, Sorthalet Kobbersneppe 46 a, Rødben 45 b, Ryle 3, 41, Horsegøg 4, 19, 44, Hættemaage 3, 39 b, Stormmaage 7, Havmaage 44, Dvergterne 3, 1l, 36, 39 a, Terne 3, 39 b, Moseterne 19, 39 a, Taarn, falk 4, Lærkefalk 22 b, 44, 45 b, Musvaage 37, Glente 40, 48, Spurvehøg 7, 19, 21, Natugle 3, 4, 21, Hedeugle 11, 25, 36, 39 a, 45 b, Skovhornugle 21, Slørugle, 24, 39 b, 45 a?, Natravn 3, 36, 42, 44, Mursejler 47, Isfugl 21, 28, 48, Gøg 4, 19, 21, Grønspætte 22 b, 24, 26, Lille Flagspætte 36, Mellemspaette 36, Flagspætte 7, Skovskade 4, Raage 36, Krage 19, 21, 46 a, Sortkrage 32, 45 a, Tornskade 4, 21, 37, Stor Tornskade (36?), Pirol 34, Digesvale 26, Landsvale 4, Spætmejse 21, Lærke 4, 19, Toplærke 36, 44, 45 b, 48, Gærdesmutte 4, 7, 19, Træløber 39 b, 47, 52, Jernspurv 4, 19, 47, Musvit 4, 19, 26, Blaamejse 4, 7, 19, Sortmejse 4, 41, 44, 47, Graamejse 4, 10, Topmejse, 2, 24, (36?), 44, Halemejse 21, 44, 48, Tornsanger 19, 47, Gærdesanger 4, 7, 19, 47, Munk 19, 47, Havesanger 19, Høgesanger 36, Gulbug 19, 21, Kærsanger (10?), Rørsanger 19, Sivsanger 19, Løvsanger 19, Gransanger 19, Grønsanger 2, Fuglekonge 4, 7, Engpiber 4, 19, 44, 47, Markpiber (19?), (44?), Træpiber 2, Gul Vipstjert 4, 7, 10, 47, Vipstjert 2, 4, 19, 21, Drossel 19, Misteldrossel 36, 39 a, 44, Digesmutte 4, 21, 46 a, Bynkefugl, 4, 7, 19, 46 a, Blod, stjert 35, 41, 44, 47, Husrødstjert 44, Rødkælk 4, 7, 19, Nattergal (24?), 44, Broget Fluesnapper 19, 44, 45 b, 47, Graa Fluesnapper 4, 10, 36, Spurv 3, 4, Skovspurv 4, 7, Bogfinke 4, Kvæker 44, Dompap 35, 45 a, Stillits 7, 19, 21, Grønirisk 19, Irisk 4, 19, 47, Korsnæb 2, 4, 44, Rørspurv 7, 19, 45 b, Gulspurv 4, 19, Bomlærke 4, 21.

Vi gør opmærksom paa, at Oplysninger fremdeles er af største Interesse, selvom vi havde Oplysning om, at hver enkelt Fugleart forekommer i saa og saa mange af de 53 Distrikter, mangler vi dog mange Oplysninger om Forekomsten indenfor Distriktet for nøje at kunne kortlægge Artens Forekomst.
(Printed 1932/33 in Danske-Fugle.)
© APUSLife 1997, No. 0860
 
 
 
Go to the previous articleGo to the next articleGo to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home