Go to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home


Abstract 
Since 1981 J. Warntjes has been recording the first arrival-dates of the Swifts breeding under the rooftiles of his farmhouse at Valthermussel in north-eastern Holland. The median date of arrival in 21 years is May 6th. On average the colony has had 15 breeders and 15 non-breeders. The population of the colony was highest in 1990, but has been decreasing since 1997. –H.R.

 
JAN WARNTJES:

De Gierzwaluwen in onze boerderij


In begin 1973 kochten we een boerderij in Valthermussel, een plaatsje in Drenthe dat gelegen is ten noorden van Emmen, waar we nu nog steeds wonen. In de loop van de tijd ontdekten we, dat vogels zoals Mussen en Spreeuwen wel nestelden onder de oude dakpannen, maar niet onder de nieuwe. Waarschijnlijk waren de nieuwe pannen zo gesloten, dat een mogelijkheid om te nestelen niet aanwezig was. De vorige eigenaar had het dak voor het grootste gedeelte van nieuwe dakpannen voorzien. Het achterste gedeelte op het zuidoosten, het zogenaamde "wolfsdak" was niet vervangen. Het was nog gedekt met de originele Oudhollandse rode dakpannen. We hebben de boerderij na aankoop gerenoveerd maar besloten om het achterste dak niet van nieuwe dakpannen te voorzien zodat de mogelijkheid om te nestelen voor de vogels behouden zou blijven.

Het zal omstreeks 1980 zijn geweest, dat we verbaasd naar enige ‘vreemde’ vogels stonden te kijken. Deze vogels leken op zwaluwen maar het waren geen Oever-, Boeren- of  Huiszwaluwen. Uiteindelijk kwamen we er achter dat het Gierzwaluwen (Apus apus) waren.

We kregen meer interesse in deze vogels, vandaar dat ik op een gegeven moment ging noteren wanneer ze terugkwamen. Niet wanneer ze vertrokken, want dat was voor ons een treurig afscheid van ‘onze’ vogels en van de zomer. De kinderen waren nog klein, maar we stonden al vroeg in de zomer te kijken of de eerste Gierzwaluw weer ‘thuis’ zou komen. Het maakte indruk op ons als we de eerste Gierzwaluwen weer zagen terugkeren.

In het begin waren de aantallen gering, maar na enige jaren kwamen er steeds meer Gierzwaluwen. Begin jaren 90 telden we de meeste vogels. Er werden zelfs nesten gebouwd onder de nieuwe dakpannen aan de voorzijde op het zuidwesten. Vanaf 1997 is het aantal Gierzwaluwen dat terugkwam minder geworden. Als ik in mijn herinnering terug ga, dan telden we in het begin van het broedseizoen elk jaar ongeveer 15 vogels. Aan het eind van het broedseizoen telden we ongeveer 30 vogels. Het zijn schattingen.

In de 21 jaar dat wij de aankomstdata van de Gierzwaluwen bij onze boerderij noteerden was 6 mei de gemiddelde aankomstdatum. We hebben van de studie van de Gierzwaluw geen specialisme gemaakt, maar beschouwden het als iets dat bij de boerderij hoorde en ons vreugde bracht.

Dit is in het kort ons verhaal, we kijken natuurlijk met spanning uit naar het volgend broedseizoen om te weten hoeveel er dan weer zullen terugkeren om te broeden. 

Gierzwaluwen Valthermussel Tweede Valthermond
Aankomst                     Vertrek

06. Mei 1981
04. Mei 1982
07. Mei 1983
16. Mei 1984
09. Mei 1985
06. Mei 1986
10. Mei 1987
03. Mei 1988
04. Mei 1989
28. April 1990
12. Mei 1991
10. Mei 1992
10. Mei 1993
01. Mei 1994
03. Mei 1995
05. Mei 1996
04. Mei 1997
08. Mei 1998
07. Mei 1999               01. Augustus 1999
05. Mei 2000               31. Juli 2000
30. April 2001              30: Juli 2001

Recieved 08.12.2001

© APUSlife 2002, No. 2763
ISSN 1438-2261

Go to table of contentsGo to magazine home pageGo to Swift home