Er is nog niet veel bekend over de voorjaarstrek van Gierzwaluwen (Apus apus) naar de Arabische landen, de rest van het Midden-Oosten, de Russische Federatie, centraal, zuid en oost AziŽ. Verblijft U wel eens in deze landen dan kunt U ons helpen om deze puzzel op te lossen.

Tijdens het voorjaar en de zomer komen de Gierzwaluwen in vier golven aan in centraal Europa. De eerste waarnemingen in het Midden-Oosten wijzen op een identieke situatie.

In Europa bestaat de eerste golf van de voorjaarstrek uit solitaire vogels en kleine groepjes van enkele vogels, het zijn waarschijnlijk niet broedende vogels. De tweede golf komt 12 tot 14 dagen later en bestaat uit broedvogels. De derde golf waarmee grote aantallen broeders aankomen arriveert 2 of 3 dagen na de tweede golf. Met de vierde golf, 4 tot 6 weken na de derde golf, komen weer niet broedende vogels aan.

De aankomst in centraal Europa is bekend. Dit onderzoek heeft tot doel te ontdekken hoe de aankomst in andere gebieden verloopt.

Wilt u zo vriendelijk zijn om alle waarnemingen te melden, en de volgende vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. 

1. Waar heeft u uw waarneming gedaan? (Gaat het om een kleine plaats verduidelijk dan a.u.b. de positie door ook een grotere stad in de omgeving, en de streek en het land te noemen.)

2. Datum en tijd vermelden

3. Hoeveel Gierzwaluwen heeft u waargenomen?

4. Geef zoveel mogelijk informatie over het gedrag van de Gierzwaluwen. (Bijvoorbeeld, de vogels cirkelden, achtervolgden elkaar, de vogels schreeuwden, verdwenen onder de dakpannen of in een nestkast, etc.)

Geef alleen uw waarnemingen door als u er zeker van bent dat het gaat om Gierzwaluwen (Apus apus). Buiten noord Europa en noordwest AziŽ komen er in de eerder genoemde gebieden meerdere soorten Gierzwaluwen voor.

Verwarring met andere soorten zal de uitkomst van dit onderzoek naar de fenologie van de Gierzwaluwen (Apus apus) onbetrouwbaar maken.

Heeft u vragen of advies nodig, u kunt mij mailen voor hulp.

U kunt uw waarnemingen sturen naar: .

Als u uw naam vermeldt kunnen we u laten weten wanneer de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd.

Hartelijk bedankt en veel plezier met het observeren van de vogels.

 Op het volgende kaartje geeft een dikke lijn het broedgebied aan van de Gierzwaluwen (Apus apus). Woont u in dit gebied, kijk dan alstublieft uit naar de aankomst van de Gierzwaluwen en meld uw waarnemingen.

Range

 

Back to International projects